Blijk van waardering voor onze Raad van advies.

Tijdens de, op 9 April jl. in Amsterdam, gehouden Schepelingendag voor de KMReservisten, heeft vice-voorzitter Ben van Doornik, namens het bestuur van Stichting Onderzeedienst Veteranen, een cadeau kunnen aanbieden aan SBN P-CZSK J.H. Hulsker, voor zijn medewerking en betrokkenheid als lid van de Raad van advies, voor onze stichting.

Aangezien SBN P-CZSK J.H. Hulsker momenteel een erg druk bezet man is, en helaas niet altijd fysiek aanwezig kan zijn bij onze bestuursvergaderingen, vonden we dit een mooie gelegenheid om het cadeau fysiek te kunnen overhandigen.

Onze andere adviseur, SBN b.d. J.W. Ort, heeft het cadeau, tijdens een bestuursvergadering in 2021, inmiddels al in ontvangst kunnen nemen. Hier zijn we natuurlijk vergeten foto’s van te maken…

Add Comment