Alle Hens

https://magazines.defensie.nl/allehens/2022/05/index

‘Niet zonder reden begint Maritieme paragraaf met Vervanging Onderzeebootcapaciteit’

Kapitein ter zee Jeroen van Zanten – GC Onderzeedienst

“De titel van de Defensienota 2022 is pakkend: ‘Sterker Nederland, veiliger Europa – investeren in een krachtige NAVO en EU’. De gevolgen hiervan hebben ook ver buiten de grenzen van Europa effect. We doen het niet alleen, maar samen met de NAVO, de EU en internationale partners. Voor de Onderzeedienst is dat altijd zo geweest.”

“Slagvaardig kunnen (blijven) optreden.”

“De nota biedt herstel na de uithollingsslag van de afgelopen decennia en een concrete uitbreiding van capaciteiten die keihard nodig zijn om slagvaardig te kunnen (blijven) optreden. Ik verwacht veel van de ophoging van budgetten om de verschillende achterstanden weg te werken. Het kost tijd om alles aan te pakken, maar ik verwacht ook op korte termijn effecten die zichtbaar zullen zijn voor onze mensen.”

“De instandhouding van de Walrusklasse-onderzeeboten en Zr.Ms. Mercuur gaat verbeteren. Dat leidt tot meer uren ‘doen waar we goed in zijn’, minder gedoe in de ondersteuning en meer focus op het operationele product. De planken worden beter gevuld en er komen mensen bij. Onderzeeboten zet je niet alleen in met een bemanning, maar ook dankzij een groot team specialisten – burgers en militairen, overheid en industrie, aan de wal en op zee.”

“Essentieel: solide plan voor doorvaren met Walrusklasse.”

“Niet zonder reden begint de Maritieme paragraaf van de nota (bijlage 3) met ‘Vervanging Onderzeebootcapaciteit’. De staatssecretaris benadrukte in de Voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer al het belang van ‘sneller, met meer focus en minder bureaucratie en met een goed plan om relevant en veilig door te kunnen varen met de Walrusklasse-onderzeeboten’. Dankzij de Defensienota kunnen we daadkrachtiger doorzetten en bijvoorbeeld langeafstands- en precisiewapens vroegtijdig inbrengen in het ontwerp van de nieuwe onderzeeboten.”

“Ik vertrouw erop dat er voldoende quick wins zijn om op korte termijn zaken zichtbaar te maken en vertrouwen te herstellen. Maar lastige problemen kosten nu eenmaal meer tijd om aan te pakken. We moeten nu echter doorpakken om onze krijgsmacht op orde te brengen. Voor de Onderzeedienst zijn een solide plan voor het doorvaren van de Walrusklasse en een goed ontwerp plus een snelle keuze van een constructiewerf in het vervangingsprogramma essentieel.”